ARVOT


FC Siilin Arvot


Yhteisöllisyys

Haluamme tarjota laadukasta urheilutoimintaa turvallisessa ja virikkeellisessä ympäristössä.

Yhdenvertaisuus ja yksilöllisyys

Kohtelemme kaikkia tasapuolisesti ja samanarvoisesti jokainen yksilö huomioiden.

Kasvatuksellisuus

Tarjoamme lapsille ja nuorille eväät terveelliseen ja urheilulliseen elämäntapaan ja haluamme tukea heidän kasvuaan ja kehitystään ihmisinä.

Rehtiys

Toimimme rehdisti. Harjoitamme puhdasta urheilua sekä lasten, nuorten ja vanhempien keskinäistä kunnioitusta ja oikeudenmukaisuutta.